gegr. 1. im Lenzmond a.U. 92
   
  Schlaraffia Over-UHU-sia e.V.
  Sippungfolge
 
 


Das Kantzlerambt datum 07.05.1635